Overlæge Carl F. B. Busch

Overlæge Buseh med sin yndlingshund
Overlæge Busch med sin yndlingshund

Overlæge C. Fr. B. Busch, som fylder 70, fortæller om begivenhedsrige år som radiolog og under besættelsen som formand for Frihedsrådets lokalkomite. (Horsens Folkeblad, 12.02.1972)

C. F. B. Tusch, som blev født i København, blev medicinsk kandidat i 1927. Han blev uddannet i København og på amtssygehuset i Århus og fik specialistuddannelse hos professor Krebs på Radiumstationen, hvor han var i seks år. Krebs var en inspirerende lærer. Så skulle han skrive doktordisputats: – Jeg beskrev en lille sjælden, sygdom, der kunne ligne kræft. Det var en lidelse i knoglerne, og jeg vidste, at det var en arvelidelse, og jeg kendte kun tre familier t Danmark, der havde den.

Overlæge Busch fortæller om det gode samarbejde, han gennem mange år har haft med sin kone, læge Fanny Tusch, hvem han lærte at kende på Horsens Kommunehospital, hvor hun blev reservelæge hos overlæge Salling. Hun var lægedatter fra Tørring. Fanny Tusch kom til at arbejde sammen med sin mand på røntgenafdelingen, hvor hun var til 1967.

Læs artiklen