Carl Alfred Bertelsen – den sidste drager

Carl Alfred Bertelsen boede i Arentzens Minde hjørnet af Slotsgade og Gasvej, men tidlig og silde, nat og dag kunne man træffe ham i den gamle banegårds forhal ved togenes ankomst. Han havde som oftest nok at gøre med at bringe håndtasker og kufferter ud i Horsens. For alle havde sympati for den dydædle og venlige ældre herre, der altid udførte sine små arbejdsopgaver til sine kunders fulde tilfredshed.

Byarkivet, B1372. Stationspladsen nuværende Vitus Berings Plads – med den daværende banegård.

Carl Alfred Bertelsen afgik ved døden den 19. juni 1921, 61 år gammel.

Kilde:

Carl Th. Jørgensens udklipssamling.