C.G. Fløstrup

Horsens Avis 30. oktober 1889

50 Års jubilæum, Handelsgartner C.G. Fløstrup i København, der har været bosat i 20 år i Horsens, kan i dag fejre sit 30 års jubilæum som handelsgartner.

C.G. Fløstrup er født på Lolland, har lært gartneri i Jylland, og efter at han i 1839 havde taget Gartnerieksamen i København, etablerede han sig oktober s.å. som handelsgartner i Horsens.Begyndelsen var ringe, 1 tønde land lejet jord var alt, hvad han kunne stille på benene, men hans sjældne dygtighed og ihærdighed skulde snart bringe en forandring til det bedre.Det varede ikke længe, for han producerede mere end der afsættes i Horsens, han kørte til de nærmeste købstæder og solgte der planter for egen regning. Senere, da dette ikke forslog, fragtede han småskibe og sejlede selv omkring med potteplanter til alle jyske og fynske søkøbstæder, ja endog til Christianssand (Norge)og til Gøteborg (Sverige). Forretningen gik fortrinligt, og i 1855 havde han  tjent så meget, at han kunde købe sig en mindre landejendom ved Horsens, hvor han drev gartneri ved siden af landvæsen.

I 1859 flyttede han til København og grundlagde der Gartneri på Nørrebro, som snart erhvervede sig stor anseelse. Da Gartnerforeningens Københavnskreds blev dannet i 1885, valgtes han til formand, hvilken tillidspost han beklædte i fire år. Efter forlydende har jubilaren i dagen anledning skænket et legat på 2.000 kroner til Gartnernes Hjælpeforening.

Kilde: Horsens Avis 30. oktober 1899. (Redigeret artikel). Carl Th. Jørgensens udklipssamling.