Byvandring: PolitigårdenPolitistationen på Rådhusgade. Foto Jette Holst, 2011

Retsplejereformen i 1916 betød, at den dømmende og udøvende magt, som før hørte under borgmesteren, blev adskilt. Dommer og politimester skulle nu varetage hver sin del, og i 1920 opførtes Politigården (Viggo Norn) i Rådhusgade.

Se også artiklen om Horsens Politi

Se næste stop på byvandringen

Læs mere:

46.4 Horsens, Guide til det gamle Horsens / tekst …: Annette Hoff. – Horsens Museum, 2004. – 23 sider : ill.