Byvandring: BadstuestrædeBadstuestræde

Badstuestræde har sit navn fra en offentlig middelalderlig badstue, hvis præcise placering vi dog ikke kender.

Se næste stop på byvandringen

Se også artiklen om Badstuestræde

Læs mere:

46.4 Horsens, Guide til det gamle Horsens / tekst …: Annette Hoff. – Horsens Museum, 2004. – 23 sider : ill.