Bymarken. Historisk Kalender, februar 2004

Hvor Vestergadekvarteret er i dag, lå siden middelalderen en del af købstadens agre. I 1442 beskrives det i byens privilegier, at Horsens har en stor bymark, som byens borger har ret til at dyrke som avlsbrugere. Fra bymarken1500-årenes midte var bymarken opdelt i fire store vange, og Lovby Mark  var navnet på vangen vest for byen.

Lovby Mark var opdelt i mindre enheder (åse), der atter var opdelt i agre, og alle avlsbrugere havde i princippet ret til en andel af jorden i hver ås. Men netop i Lovby Mark. var der mange jordstykker, som borgmestre og byens rådmænd havde tilkøbt sig gennem årene.Særligt borgmester Oluf Hansen Svane (1629-1664) misbrugte sin rigdom og indflydelse til at opkøbe jord på de almindelige borgers bekostning, og i 1651 blev der klaget over, at han på Lovby Mark havde nedhugget en fælles skov med egetræer og havde “gjort Sædeland deraf til sin egen nytte, men til stor skade for Byen”.

Bymarken blev, alt efter jordens bonitet, tilsået med byg, havre eller rug og i 1700-tallet begyndte man også at dyrke tobak.Byens agre ses stiliseret på bykortet fra 1755 på det store billede, og markarbejdet omkring 1800 ses på det lille. Martriklen fra 1683 oplyser, at der var 1.271 agre i bymarken, som tilsammen var på 139 tønder hartkorn – samme areal som fem landsbyer tilsammen. Byens 47 købstadsgårde havde deres agre spredt over 200 forskellige steder i bymarken. Gødningen kom fra købstadsgårdenes egne kreatur, og man havde også selv hjulplov og harve. Først i 1830 blev bymarken udskiftet.

 

kort

 

21. februar 1904 :

Statsskolen i Horsens. Hvis et passende Antal kvindelige Elever anmeldes, vil Statsskolen I Mellemskoleklassen efter Sommerferien 1904 blive Aabnet for piger.

05. februar 1924:

Nu er “Limfjorden” igen indsat paa Ruten København – Horsens. Det har atter vist sig, at “Fiona” er for lille. Det var rart om D.F.D.S. snart kunde faa Øjnene op for at en stor og hurtigsejlende Damper vilde være paa sin plads.Der er jo Fragt nok.

16. februar 1944:

Der nu givet Tilladelse til at et større Arbejde i Horsens, nemlig en Opfyldning af en Del af “Flasken” ud for den ny Bjerrevej.Det er Meningen at tage Fyldet paa de Arealer, Kommunen ejer ved Dagnæs og opfylde et Areal paa 200 x 200 Meter i Bunden af “Flasken” langs Bjerrevej, hvor der som bekendt ikke er ret meget vand.

04. februar 1964:

Danmarks ældste aftenskole, Rosing – Ræderske Aftenskole i Horsens fylder i år 100 år. Skolens udspring er endnu ældre, idet en kreds af Horsens – borgere med pastor Rosing og borgmester Ræder i spidsen allerede i 1829 tog initiativ til stiftelsen af en søndagsskole, Som sådan virkede skolen til 1864, da den omdannes til en aftenskole.

20. februar 1984:

7.d fra Stensballeskolen har fået sit eget edb-system ind i undervisningen.Maskinen skal tages bruges i regne – og danskundervisningen. Stensballeskolen har anbragt de tre edb-maskiner, de fik til undervisningsbrug sidste år, i et separat datarum.