Bygholm Lystfisker og Baadejerforening

Bygholm Sø. Foto 2009

Bygholm Lystfisker og Baadejerforening blev stiftet i 1934, og har til huse ved Bygholm Sø tæt ved Horsens centrum. Bygholm Sø er en kunstig sø som i 1918 blev etableret for at skaffe vand til vandkraftværket.

B. L. B. har og har haft fiskeretten på Bygholm Sø siden 1941 og står for den daglige kontrol og opsyn med fiskeriet – samt vedligeholdelse af området omkring klubhuset og i havnen.

Ved søen findes også B. L. B.´s klubhus Kystens Perle. Huset er opført i 1942 ved frivillig arbejdskraft og i perioden april til september er huset forpagtet ud til restaurant. I vinterhalvåret bruges klubhuset til de ugentlige klubaftener.

B. L. B. forvalter også de 80 bådpladser der er ved søen, samt afvikler fiskekonkurrencer, arrangere fisketure til både og andre former for arrangementer.

Foreningen udgiver også medlemsbladet “Lystfiskeren”.

Læs mere på B.L.B. s hjemmeside