Bygholm Vandmølle. Historisk Kalender, april 2003

Nøjagtigt hvornår Bygholm Vandmølle er bygget vides ikke, men år 1600 omtale Christian den 4. Bygholm Mølle i et brev til Horsens` borgmester. Heraf fremgår det, at der allerede under hans far, Frederik den 2., var pålagt horsensborgerne mølletvang, hvilket vil sige, at de tvunget til at benytte Bygholm Mølle til maling af deres korn.

Det var besværligt at komme de to-tre kilometer fra byen til Bygholm for at benytte møllen og borgerne var derfor ikke tilfredse med det privilegium, der var tildelt Bygholm Mølle. Imidlertid blev der først i 1787 givet bevilling til opførelse af en anden mølle inde i Horsens, nemlig en vindmølle. Det var denne mølle placeret på det, der dengang hed Sparretoften (ved nuværende Mølletoften), som i løbet af 1800-tallet udviklede sig til Horsens Dampmølle.

I 1832 ophævedes mølletvangen vedrørende Bygholm Mølle fuldstændigt, men mølle havde så godt et grundlag, at den alligevel forsatte. Bygholm Mølle havde været hærget af brand i 1843. Det lille billede, som er skabt af en nu ukendt kunstner, er malet i 1843 lige før branden og viser forrest i billeder de ældre møllebygninger. Ved nybygningen efter denne brand fik møllen det udseende, som gengives på det store billede, der er malet af Godfred Christensen (1845-1928). Bygholm Mølle blev nedlagt i 1911.

 

 

 

08. april 1903:

Kongens Fødselsdag er her i Byen bleven fejret ved livlig Flagning fra offentlige og private Bygninger og fra Skibene i Havnen. Navnlig Søndergade staar smykket i sin rigeste Flagpragt. I Eftermiddag  koncerterer Deichmanns Orkester paa Raadhuspladsen. I Aften vil Kongens Navnetræk vel som sædvanlig straale i Transparent paa Raadhusets Facade.

20. april 1923:

Horsens sjofles stadig af D.F.D.S. med Hensyn til Københavnsruten. Vi gentager derfor vort gamle Krav til ” Det Forenede Dampskibsselskab”: En ny  hurtiggaaende, moderne indrettet Damper, med tre Gange ugentlig Forbindelse – i hvert fald i Sommertiden – og med senere Afgangstid.

01. april 1943:

Stadig fortvivlet Boligsituation i Horsens.Flere Familier har maatte flytte ind paa Hotel – og det er dyrt for Byen.Ved Flyttedagen i Gaar skete der det , at 13-14 Familier kom til staa uden Tag over Hovedet. De fleste af disse Familier har henvendt sig til Socialkontoret og klaget deres Nød, og man har herfra gjort alt, hvad der stod i meneskelig Magt for fremskaffe Lejligheder.

30. april 1963:

Forlægningen af Hovedvej 10 udenom den egentlige bykerne bliver nu en realitet. Vi har ganske simpelt ikke fundet det forsvarligt, at vi endnu en sommer skal have den tætte trafik gennem den indre bys samle gader, siger borgmester Robert Holm, og derfor glæder vi os over, at vi endelig har fået godkendelse fra vejdirektorater, så vi kan komme i gang med at etablere forlægningen omgående.

22. april 1983:

Horsens Statsskole, der er det eneste statsgymnasium i Vejle Amt, overføres fra skoleåret 1984/85 til amtet. Beslutningen om at overdrage statsgymnasierne – der er omkring 40 – til amtet blev taget i aftes af regeringspartierne i samarbejde med De Radikale og Fremskridtspartiet.