Boghandlen Søndergade 30B i Horsens

Dinesen Bog og Idé. Foto: Jette Holst, 1992

I. C. Halvorsens Boghandel 1860-1885

Boghandlen Søndergade 30 blev etableret helt tilbage i 1860, hvor brygger Julius Chr. Halvorsen (1824-1892) ombytter sit brygger-borgerskab og etablerer boghandel i gården, Søndergade 25.

Julius Chr. Erich Halvorsen blev født i Randers, søn af prokurator Engelbrecht Halvorsen og Kirstine Ane Marie Juul. Efter at have arbejdet på borgmesterkontoret i Horsens, blev han brygger, men tilbragte så en tid hos N. Schmidt i Randers for at sætte sig ind i boghandelsdrift. Herefter ombyttede han sit bryggerborgerskab og etablerede i 1860 boghandel i Horsens, som han drev i 25 år og derefter solgte.

Chr. Ulrich Hansen 1885-1906

Forretningen blev i 1885 overtaget af Chr. Ulrich Hansen (f. 1865), som fortsatte driften under navnet I.C. Halvorsens Eftf.

Hansen blev født i Skanderborg, søn af bogbinder og byrådsmedlem Edvard Emil Hansen og Anne Kirstine Berg. Efter sin officerseksamen fra Frederiksberg Slot lærte han bogbinderi hos Imm. Petersen i København. Siden bestyrede han faderens bogbinderi i Skanderborg frem til 1885, hvor han overtog Halvorsens Boghandel i Horsens.

Poul Aage Anker Heegaard 1906-1926

I 1906 overtager Poul Aage Anker Heegaard (f.1878) forretningen, som herefter kaldes Aage Anker Heegaard, forhen I.C. Halvorsens Eftf.

Heegaard blev født i København, søn af grosserer, fabrikant Anker Henrik Heegaard og Louise Rosenstand. Efter 4. klasse på Emil Slomanns Latinskole i København gik han på Boghandlerfagskolen, fik stipendium og blev udlært hos Jul. Gjellerup i København, hvor han fortsatte som medhjælper frem til år 1900. Året efter at han overtog forretningen i Horsens, blev han gift med Elna Sørensen.

Johannes Lehmann Degn 1926-1970

Tyve år senere overtager Johannes Lehmann Degn forretningen efter Heegaard. Lehmann Degn blev født i Varde, søn af partikulier Chr. Nielsen Degn og Anne Marie Rasmussen. Han blev udlært hos Engers Hansen i Esbjerg 1911, hvor han fortsatte som medhjælper et år. Siden arbejdede han flere steder og havde også sin egen forretning i Nykøbing Mors, inden han overtog Anker Heegaards Boghandel i Horsens i 1926. Lehmann Degn giftede sig i 1915 med Anna Nielsen.

Erik Sørensen 1970-1989

D. 1. februar 1970 bliver Erik Sørensen (1918-2013) medindehaver af forretningen. Han blev udlært hos sin forgænger, boghandler Lehmann Degn, Horsens i 1936, hvorefter han var medhjælper i Jefsens Boghandel i Tønder i et par år. Herefter vendte Erik Sørensen tilbage til Lehmann Degns Boghandel.

I 1971 bliver Erik Sørensen eneindehaver af forretningen, som i 1978 ændrer navn til Erik Sørensen.

Poul Søndergaard Dinesen 1989-1998

Poul Søndergaard Dinesen (f. 1934) optages i 1987 som kompagnon i forretningen, og to år efter, d. 1. juni 1989, kunne Erik Sørensen fejre sit 50-års boghandlerjubilæum og overdrager forretningen til Poul Dinesen. Samme år ændres navnet til Dinesen Bog & idé.

Dinesen blev født i Horsens, og var ligesom Erik Sørensen udlært hos Lehmann Degn. Efterfølgende arbejdede han som medhjælper først hos Rasmus Hansen i Odense og siden hos J.H. Schultz i København, inden han i 1961 overtog Axelsen-Drejers boghandel i Birkerød. Dinesen blev gift med Ulla Beck Dinesen der ligeledes var udlært boghandler. Hun blev 1978 medejer af boghandelen i Birkerød, som ægteparret i 1983 afstod til Arnold Busck. Poul Dinesen fortsatte dog som faglig leder til 1987, hvor han blev optaget som kompagnon af Erik Sørensen.

Allan og Helle Nancke 1998 –

I 1998 overtager Allan (f. 1952) og Helle Nancke (f. 1958) overtager boghandlen på Søndergade samt Dinesen Bøger A/S i Fredericia, som Poul Dinesen og sønnen Lars Beck Dinesen etablerede i 1993. Da Nanckes ikke er uddannede boghandlere, ansætter de Mette Bay Poulsen som faglig leder. Senere samme år bliver ny faglig leder Linda Arild Hansen.

Allan Nancke var oprindelig udlært murer, men uddannede sig siden til pædagog. Han har derudover haft forskellige chefstillinger indenfor stat, amter og kommuner. I år 2000 godkendes han som boghandler.

Helle Nancke var oprindelig bibliotekar, og har arbejdet på Roskilde Universitetsbibliotek, Lærerhøjskolens Bibliotek i Odense og ved Odense Universitetsbibliotek, inden hun d. 1. februar 1998 overtog Dinesens to boghandler sammen med sin mand. I år 2000 godkendes hun som boghandler.

Nanckes lukker boghandlen i Fredericia i 1999, men etablerer siden i 2006 en ny boghandel i Bytorv Horsens. Denne ophørte d. 31. oktober 2009.

Læs den originale artikel på Boghandler i Danmarks hjemmeside