Bjerrevej og Dagnæs Villakvarter. Historisk kalender, december 2001

Det store billede er et luftfoto af kvarteret øst for Bjerrevej ved Frivangsalle, kaldet Dagnæs Villakvarter eller Dagnæs Villaby.

Bjerrevej er en meget gammel landevej, der fra begyndelsen førte fra Bjerre herred over Spedalsø og ind til Horsens by.

I vore dage forbinder den byen med oplandet mod syd via den i 1920erne anlagte Høegh Guldbergs Gade. Dagnæs, som tidligere stavedes Dackenes, er kendt som landsby helt tilbage fra 1400 – årene. Da billedet blev taget i begyndelsen af 1960erne, hørte området til Tyrsted – Uth kommune og Vejle Amt, idet kommune – og amtsgrænse indtil gik ved Dagnæs bæk.

I billedets baggrund skimtes Horsens havn med silo og toldbod. Det ses tydeligt, at opfyldningen syd for havnen kun lige er påbegyndt, og de store områder, hvor vi i dag finder blandt andet forbrændingsanlægget, findes endnu ikke.

Som det kan ses af fotografiet, er Dagnæs Villekvarter blevet udbygget over en længere årrække. Her er ældre villaer fra 1920erne og 1930erne, men også mange huse fra 1950erne og 1960erne, som f.eks. Bjerregade 71 på det sydlige hjørne af Frivangsalle, hvis bagside – mod øst – ses på det lille billede. Husets byggestil er typisk for denne periode.

På det nordlige hjørne af Frivangsalle, på Bjerrevej 69, ligger Dagnæs bageri, etableret af bagermester Peter Petersen, hvis søn og barnebarn også har ejet forretningen.

 

02. december 1901:

Bestyrelsen for Horsens Lægedistrikts Sygehus fremsender Overslag over Sygehusets Indtægter og Udgifter i Aaret 1902 – 1903: Udgifterne anslaas til 22.705  Kr. saa at der udfordres et Tilskud af 8.095 kr.

03. december 1921:

Rygterne svirrede i Byen i Gaar. Snart var det Kongen, der vilde aflægge Horsens et Besøg, snart en tysk Fyrste, der vilde købe Stensballegaard og som følge heraf kom gennem Byen. Grunden til disse mærkelige Paastande var, at en del Handlende paa Nørregade og Mælketovet havde pyntet gaden med Søjler og Granguirlander i Anledning af Julen.

31. december 1941:

Der meddeles nu officielt, at der en af de nærmeste dage kan ventes frigivet Ringmærke 6 til Indkøb af 5 Hektoliter Gasværkskoks. Frigivelsen gælder alle Forbruger. Hvis ikke der kan faas Gaasværkskoks giver mærket i stedet Adgang til Køb af Briketter.

05. december 1961:

Der er fremtid i radio – og TV- branchen. Det har imidlertid været uhyre vanskeligt at skaffe læreplader hos de private teknikere samtidig med, at der har været vanskeligheder med at sikre de unge en allround-uddannelse på fabrikkerne. Det er baggrund for, at man nu på Arena – fabrikkerne som de første indenfor denne branche har åbnet egen lærlingeskole.

08. december 1981:

På bagrund af en registrering af bebyggelsen i en stor del af vestbyen har byrådet vedtaget at udarbejde en byfornyelses – og saneringsplan. Der er tale om området, som begrænses af Svanesgade, Gl. Jernbanegade Fabrikvej, Tordenskjoldsgade, Vestergade og Allegade.