Billedhuggerens datter

Altertavlen i Horsens Klosterkirke

Der går et sagn om, at der i Klosterkirken blev indemuret en ung kvinde. Om det skriver skoledirektør J. K. Jensen i ”Horsens Klosterkirke”:

”Hvem der har udskaaret Altertavlen vides desværre ikke. Men et gammelt Sagn fortæller, at den er udskaaret paa en Horsensmesters Værksted af en ung Billedskærerlærling ved navn Harald.

Navnlig Gruppen i Forgrunden til venstre, der virker meget levende, synes at have haft den unge Billedskærers særlige Interesse. Jomfru Maria-Figuren skal han da ogsaa have formet, under Inspiration af Mesterens unge Datter Maria, som han elskede over alt andet paa denne Jord.

De to unge var imidlertid – dog uden at de selv anede det – Søskende. Og for at hindre, at Forholdet skulle udvikle sig til noget unaturligt og syndigt, besluttede Billedskæreren sig til at overgive sin Datter i Klostrets varetægt som Novice.

Her blev Prioren fra det paa Sydsiden af Fjorden beliggende Boller Kloster optændt af Elskov til hende. Men da hun, der var blevet forlovet med en Søn af Herremanden paa Stjernholm, ikke ville indvilge i at blive Priorens Elskerinde, forvandledes hans Elskov til Had.

Da Marias og Stjernholmjunkerens Kærlighedsforhold resulterede i, at hun fødte en Søn, begik Prioren og en Nonne den Slyngelstreg at udsprede Rygtet om, at hun havde født to Hundehvalpe, og for at sone denne Synd, blev hun dømt til levende at skulle indmures i Kirkens nordre Ydermur – en Dom, som Prioren sørgede for straks blev fuldbyrdet.

Hendes Fader, den gamle Billedskærer, der havde været fraværende paa en længere Udenlandsrejse, blev, da han ved Hjemkomsten hørte om den hende overgaaede Dom, vanvittig af Sorg, og om Natten sneg han sig ind paa Klosterkirkegaarden, hvor han i en Sten i Muren, der dækkede hendes Gravkammer, indhuggede et Billede, som man mente forestillede en Novice og to Hundehvalpe.”

Se også artiklen om Klosterkirken

Læs mere

71.864 – Horsens Klosterkirke : Det gamle franciskanerklosters kirke, der blev Horsens købstads første sognekirke – et Panteon for de gamle Horsensslægter og byens fornemste seværdighed 7 J. K. Jensen. – Horsens : Arbejderpartiets Bogtrykkeri, 1938. – 16 sider : ill.

Billedhuggerens datter eller Den gamle kirke i Horsens : fortælling grundet på et dansk sagn / R. K. Lassen. – Ny udgave. – Aug. Laursens Bogtrykkeri, 1973. – 285 sider : ill.