Bedre Bymiljø i Horsens

Foreningen Bedre Bymiljø i Horsens blev oprettet i 1974 og har til formål:

at udbrede kendskab til og interesse for bygnings- og landskabskultur,

at stimulere interessen for bevaring af arkitektonisk værdifulde bygninger og bymiljøer,

at markere synspunkter fra vort omrpde – Ny Horsens Kommune – i landsforeningssammenhænge, og

at arrangere aktiviteter om aktuelle emner vedrørende bygningskultur og bymiljø – f.eks. på bygningskulturens dag.

Læs mere på Bedre Bymiljø i Horsens hjemmeside

Artikler fra Horsens Folkeblad:

Foreningen Bedre Bymiljø i Horsens skal være vært for årsmødet 1992 i Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. (Horsens Folkeblad 10.07.1991)

læs artiklen