Baggårdshistorier

Ti fortællinger fra Søndergades ældste baggårdshuse

Skrevet af Annette Hoff, Horsens Museum.
Bragt enkeltvis i Horsens Folkeblad, og herefter udgivet samlet i Vejle Amts Årbog, Vejle Amts Historiske Selskab 2007.

Projektet

Foråret 2005 dukkede et gammelt baggårdshus frem i lyset bag Søndergade i Horsens. Gemt bag en aflåst port havde det lille bindingsværksgavlhus levet sin stille tilværelse skjult for nysgerrige blikke gennem århundreder. Men en byggesag i baggården trak museets arkæologer herind, og hurtigt stod det klart, at dette lille hus var noget ganske specielt. Det var opført i såkaldt højstolpekonstruktion, en middelalderlig byggeskik, som gik af mode i løbet af 1600-årene. Det lille hus blev registreret, dateret (til 1575) og bevaret. Men spørgsmålet rejste sig nu hurtigt – var der flere af denne type glemte, gamle baggårdshuse bag Søndergades oplyste butiksvinduer. Hen over sommeren gennemgik jeg samtlige baggårde og registrerede husene. Resultatet var overraskende. Der var bevaret adskillige 1600-tals bindingsværkshuse, og flere af 1700-tals bygningerne indeholdt stadig levn af den middelalderlige højstolpeteknik.

De gamle huse i Søndergade

De mange bevarede gamle bindingsværkshuse bag Søndergade giver et helt enestående indblik i byens ældre bebyggelsesstruktur. I middelalderen og århundrederne derefter var det almindeligt, at bindingsværkshusene lå med gavlenden ud mod gaden på de langstrakte smalle parceller. Det er samme byggeskik, som vi i dag for eksempel kan se i dele af Lübeck, men i Horsens er det bindingsværkshuse og ikke stenhuse. Denne bebyggelsesstruktur blev her i Horsens ændret fra midten af 1700-årene og årtierne derefter. Ny opførtes langstrakte, grundmurede huse med langsgående facader ud mod Søndergade, og byens bedste bygmestre udsmykkede de nye facader i klassisistisk stil. Men af sparehensyn nøjedes man ofte med at ændre tagkonstruktionen i det gamle bagved liggende gavlhus, således at spærene blev vendt i enden ud mod Søndergade, mens resten af huset blev stående intakt bagved den nye facade.

Lokalplan og forskning

En bevarende lokalplan er nu iværksat for at sikre disse sjældne gavlhuse, der er de sidste levn af byens gamle bebyggelsesstruktur. For at befolke disse gamle huse med menneskeliv og skæbner, skrev jeg en række avisartikler med historiske fortællinger fra husenes liv tilbage gennem århundrederne. Det er disse artikler, der nu bliver bragt i samlet hele. Artiklerne er baseret på intensive kildestudier i folketællinger, brandtaksationer, skattelister og andre relevante historiske kilder fra Landsarkivet i Viborg.

Baggårdene

Søndergade 23 – Den evige bager

Søndergade 29 – Postmester Luther og hans pakhus

Søndergade 33 – Sukkerkoger Bruuns hus

Søndergade 35 – Badskæreren og hans knive

Søndergade 37 – Mesterskrædderen og hans svende

Søndergade 39 – Sølvskatten og svenskertruslen

Søndergade 41 – Brændevin, humle og præster

Søndergade 43 – Præsteenken og hendes lejere

Søndergade 45 – Byskriverens gård og Kammerjunkerens amme

Søndergade 47 – Borgmestergården

Se deres placering på kortet