Axel Sørensen

Axel Sørensen.jpg

Borgmester fra 1918 – 1939.

(S) Axel Sørensen var Horsens første folkevalgte borgmester. Død 28. oktober 1947. Som ung var han i koloniallære, men blev som blot 21-årige journalist ved Horsens Socialdemokrat, hvor han 6 år efter blev redaktør. Axel Sørensen var i en periode medlem af Landstinget, og under Stauning var han en kort tid trafikminister.

Vejen til Borgmesterstolen

Axel Sørensen (1882-1947) var født og opvokset i Horsens. Han blev journalist ved Horsens Social-Demokrat og avisens redaktør fra 1909 til 1918. Den socialdemokratiske redaktør blev valgt ind i byrådet i 1917, hvor partiet fik flertal.

Borgmesteren var stadig den kongevalgte dommer Melbye, men den 26. august 1918 bestemte et flertal i byrådet, at Sørensen skulle afløse Melbye. Afgørelsen blev sendt til godkendelse i minsteriet, og midt i et byrådsmøde d. 18. september, hvor man behandlede købet af Bygholm Gods, trådte en betjent ind med et brev til borgmesteren. Han kunne her læse, at Kongen havde “enlediget” ham. Melbye veg straks pladsen til fordel for Axel Sørensen. Den afgående borgmester forlod også lokalet, da han jo ikke var valgt ind i byrådet.

Fra den 1. oktober var Sørensen officielt borgmester i Horsens, hvilken post han bestred til 1939, hvor han blev trafikminister, dog kun frem til dannelsen af samlingsregeringen i juli 1940. (Jernbanehistorisk årbog ’04)

Artikler fra Horsens Folkeblad

Fhv. borgmester Axel Sørensen, er i går eftermiddags død i sit hjem, 65 år gammel. Axel Sørensen var horsensianer. Han var søn af en af Socialdemokratiets gamle pionerer Erik N. Sørensen. (Horsens Folkeblad, 29.10.1947)

Læs nekrologen

Læs mere

46.4 Horsens Carl Th. Jørgensen: Chr. von Jessen 1873 – J. Chr. Juliussen 1948

46.4 Horsens J. K. Jensen: Blade af Horsens købstads historie

46.4 Horsens Sv. Aage Bay: Horsens gennem tiderne

46.4 Horsens Møller Knudsen, Bodil: Fra grubehus til grillbar : Horsens i 1000 år