Arbejdernes Radio- og Fjernsynsklub

Arbejdernes Radioklub for Horsens og omegn som foreningen hed i starten, blev stiftet i 1926, og var en afdeling under Arbejdernes Radioforbund. Foreningens hovedformål bestod i at varetage arbejdernes interesser i forhold til de sendte programmer, samt at sikre de mest optimale modtagerforhold.

Foreningen blev en succes og de første ti år steg medlemstallet i Horsens fra 26 til 2600. Senere da fjernsynet blev mere og mere udbredt i de danske hjem blev foreningens område udvidet til også at gælde for dette medie. Foreningen kom da til at hedde Arbejdernes Radio- og Fjernsynsklub Horsens, i daglig tale ARF.

I dag arbejder foreningen for at begrænse reklamefladerne, samt at sikre kvalitet og alsidighed i programmerne.

Original artikel af Anne Sofie Krogh.

Læs mere:

Byarkivets indkomstjournal 1986-006