Andreas Schack Steenberg

Andreas Schack Steenberg

Andreas Schack Steenberg blev født i Hamburg 1854. Hans far blev postmester i Horsens, og her blev Steenberg student i 1873. Han blev uddannet på Polyteknisk Læreanstalt, og efter nogle år som lærer ved Ribe Katedralskole, kom han til Horsens, og blev lærer på Horsens Lærde Skole.

Andreas Schack Steenberg var politisk interesseret og sad i Horsens byråd, og var fra 1885 formand for arbejderundervisning i Horsens. Her oprettede han en lille bogsamling, og fik åbnet latinskolens bibliotek for offentligt udlån, og startede en omfattende agitation for folkebiblioteksideen i Danmark.

Han arbejdede ihærdigt for udbredelsen af folkebibliotekerne i Danmark, og i 1909 sluttede hans lærergerning i Horsens, og han blev ansat af Bogsamlingskomiteen, hvor han arbejde med sine ideer, i tæt samarbejde med Th. Døssing.

I 1920, da den første bibliotekslov var blevet vedtaget, måtte Steenberg fratræde sin post på grund af sygdom. Han døde i 1929.

Læs også artiklen om Horsens Bibliotek

Læs mere:

99.4 Steenberg, Andr. Sch.: Erindringer fra mit biblioteksarbejde. 1923. 48 sider