Andreas Bønding

Direktør A. Bønding ved skrivebordet.
Direktør A. Bønding ved skrivebordet.

Direktør Andreas Bønding har 25-års jubilæum ved Kr. Kirks Telefonfabriker (Horsens Folkeblad 29.09 1967)

Paa mandag — den 2. oktober — er det 25 aar siden, direktør, civilingeniør Andreas Bønding tiltraadte som ingeniør ved Kristian Kirks Telefonfabrikker i Horsens. I 1948 blev han udnævnt til direktør I den store virksomhed. Det har været 25 travle aar, fyldt med arbejde og hobbyvirksomhed, der delvis ogsaa har været arbejde i firmaets interesse. Men arbejdet har holdt direktør Bønding ung. Og selvfølgelig fordi han kan lide det. — Ja, jeg kom paa min rette hylde, siger 25 aars jubilaren i en samtale foran jubilæet. Man kan godt kalde mig den fødte finmekaniker, og det blev da ogsaa paa dette felt, mit virke paa Kr. Kirks fabrikker kom til at ligge, mens min meddirektør, civilingeniør N. P. Thøgersen, som er elektroingeniør, tager sig af den elektriske side af sagen samt det administrative. Jeg har alle de mekaniske opgaver, herunder værktøjsmaskiner.

Læs artiklen