Andrea Hansen

Andrea Hansen (født Hald, f. 03.10.1880 – d. 21.05.1972)

~ Købmand Andreas Hansen (f. 1882 – d. 1925)

I den høje alder af 92 år, er fru Andrea Hansen, Horsens, død efter kort tids sygdom.

Fru Andrea Hansen var enke efter stifteren af det ansete manufakturfirma Andreas Hansen[1]

som døde i en alder af kun 43 år.

Læs videre i Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek