Anders Jørgensen

Anders Jørgensen (gæstgiver, f. 1809 – d. 27.07.1869)

Navngiver til Jørgensens Hotel

Horsens Avis den 28. juli 1869

Dødsfald

I aftes afgik ved døden efter nogen tids sygdom, ejeren af vor bys største Hotel, A. Jørgensen, i en alder af 60 år. Ved udholdende flid og stræbsomhed parret med streng redelighed havde han arbejdet sig op til en anseelig stilling, ligesom han havde vist at erhverve sig sine medborgeres agtelse, så at han gennem en længere årrække har været medlem af Byrådet. Det skal også siges om ham, at han var rede til at hjælpe, hvor der var virkelig trang til stede.

At min trofaste, elskede ægtefælle Anders Jørgensen, 60 år gammel, i 25 år Gæstgiver i Horsens, efter længere tids sygdom i går er bortkaldet fra sit virksomme liv her på Jorden, bekendtgøres herved sørgeligst for fraværende slægtninge og hans mange venner

Horsens den 28. juli 1869

Marie Jørgensen f. Fogh

Begravelsen finder sted fra Klosterkirken mandag den 2. august kl. 12:00

Horsens Avis den 30. juli 1869

TANKER ved Hotelejer Anders Jørgensen’s båre

Retskafne mand – i livets bedste høst.

Rev døden dig af din elskedes arme.

Hvad skal nu være de forladtes trøst,

Hvad skal formilde savnets bitre Harme?

Fra ung din vej selv banede du på livets hav,

genvordigheders storme nu var dæmpede,

en ærlig hustru Gud til hjælp dig gav,

ved trofast ømhed I dem kækt bekæmpede.

Nu stander ved din grav din hustru bold,

og mange venner græder ved din båre,

dit hjerte brustet er, din hånd er kold,

hvad skal aftørre deres længselståre?

Kun det: – Vor ven han var en ærlig mand,

og fattig mand velsigne vil hans minde.

Kun det: At, på udødelighedens stand

forklaret de den ædle vil genfinde.

En ærlig mande, den trøst er rig og skøn,

slig mindeblomst vil ej på graven falme,

den spirer evig, bliver evig grøn,

i Himlen bliver den hans sejrspalme.

Horsens Avis den 2. august 1869

Jordefærd i dag

I dag jordfæstedes liget af afdøde Gæstgiver Anders Jørgensen. I den anledning havde der i den gamle klosterkirke indfundet sig en meget talrig forsamling, der ønskede at vise den afdøde den sidste ære over at følge ham til jorden.

Efter en tale i kirken af Pastor Faber, gik sørgetoget med musik i spidsen, til den nye kirkegård, til jordpåkastelsen, ligeledes forrettedes af Pastor Faber. Til ære for den afdøde, er der i dag flaget på halv stang, ikke blot fra flere private huse, men også fra Rådhuset.

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklipskartotek

Se endvidere Kjeld Thomasen Kjeldsen & Ernst Ernstsen von Baden