Andelsboligforeningen Odinsgaard

Der holdtes i går rejsegilde på første afsnit af andelsboligforeningen „Odingaard”s storbyggeri i den østlige bydel, kaldet “Sundparken”. (Horsens Folkeblad 04.11.1967)

Der holdtes I gaar rejsegilde paa første afsnit af andelsboligforeningen „Odingaard”s storbyggeri i den østlige bydel, kaldet „Sundparken”. Byggeriet vil, naar det i 1972 er færdigt, omfatte mellem 500 og 600 lejligheder samt børnehave , vuggestue og et butikstorv.

Læs artiklen

Horsens kommune lejer nu yderligere ni lejligheder i boligforening (Horsens Folkeblad 20.12.1967)

Boligministeriet har som omtalt givet Andelsboligforeningen Odinsgaard projekteringslaan til afdeling VII, Sundparkens 3. byggeetape. I den anledning har foreningens formand spurgt byraadet, om Horsens kommune er interesseret i at overtage ni lejligheder, der projekteres saaledes, at de opfylder bestemmelserne i boligsikringslovens paragraf 16. I byraadets møde i gaar forelaa en anbefaling fra det sociale udvalg om at kommunen lejer de ni lejligheder.

Læs artiklen

Kan byggelegepladsen anlægges andetsteds? (Horsens Folkeblad 13.11.1997)

Problemerne omkring byggelegepladsen ved Odinsgaarden er nu naaet frem til behandling i byplanudvalget, som skal tage stilling til, om der skal investeres i den nuværende legeplads, eller om man skal finde en anden grund og begynde forfra paa en frisk. Ved udvalgets møde forleden enedes man om at tage ud og se paa forholdene paa den nuværende plads og derefter se sig om i byen efter andre grunde, der vil være egnede til formaalet. Grunden, til at man tøver med at investere i den eksisterende legeplads, er, at den har en begrænset “levetid”. Paa et eller andet tidspunkt indenfor de næste par aar vil Statsbanerne inddrage arealet i forbindelse med baneforlægningen, og legen derude vil dermed være forbi.

Læs artiklen

Læs mere:

Odingaardens hjemmeside