Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut

Artikler fra Horsens Folkeblad

Pasning af ældre i eget hjem er ofte en lige så dyr løsning som en plejehjemsplads, viser de overraskende resultater af en undersøgelse i Horsens. (Horsens Folkeblad 12.08.1993)

Læs artiklen