Amaliegade

Amaliegade, oversigt set fra øst. Horsens Statsskole, Amaliegade 10. B1792

Amaliegade har fået navn efter Caroline Amalielund, som er opkaldt efter dronning Caroline Amalie, 1796-1881.

Første billede forestiller Amaliegade, oversigt set fra øst. Horsens Statsskole, Amaliegade 10. B1792

Amaliegade, oversigt set fra vest. Statskolen – forrest i billedet til højre. B1810

Billede nummer to forestiller Amaliegade, oversigt set fra vest. Statskolen – forrest i billedet til højre. B1810