Ågade

B2967

Ågade B2967

Ågade, Åen – midt i billedet hjørneejendommen på det østlige hjørne af Fugholm – oversigt set fra øst.

Pakhuset ved Badstuegyde.(bindingsværk).

Bagindgangen til Paasch, Larsen og Petersen (Mejeriartikler, Kedel og maskinværksted).

3 beboelsesejendomme, beliggende på matr. nr. 657-658.

Bagest i billedet den store hjørneejendom på matr. nr. 654-656 opført af Løwnstein i året 1900 på hjørnet af Ågade og Fugholm (senere Åboulevarden 69-71). B2967