Aage Schoch (1898-1968)

På Frihedsmuseet findes 6 gipsafstøbninger af de 6 mest betydningsfulde medlemmer af Danmarks Frihedsråd under 2. verdenskrig. Blandt dem findes Aage Schoch, der kom fra Horsens.

Aage Schoch (1898-1968) var søn af isenkræmmer Rudolph Schoch og Anna Andrea (født Møller). Han blev student i Horsens i 1917 og uddannede sig som cand. polit. i 1923. I 1924 blev han gift med hustruen Harriet, datter af købmand Carl Møller og Valdborg (født Buchwald).

Efter sin eksamen arbejdede han bl.a. som redaktionssekretær ved The Baltic Scandinavian Tråde Review 1923-25; som udenrigspolitisk medarbejder ved Jyllandsposten 1926-34; som redaktionssekretær ved Berlingske Tidende i 1934; og i 1934 blev han chefredaktør ved den konservative avis Nationaltidende.

I 1942 blev han efter krav fra tyskerne tvunget til at træde tilbage pga. bladets anti-nazistiske linie.

Selvom Schoch ikke repræsenterede en organisation, var han alligevel medlem af Frihedsrådet fra begyndelsen, bl.a. fordi han havde kontakter til både faldskærmsfolket og den illegale presse.

D. 2. september 1944 arresterede Gestapo Aage Schoch, som dog slap ud ved det engelske bombardement af Shellhuset (Gestapos københavnske hovedkvarter) d. 21. marts 1945.

Efter krigen arbejdede Schoch som chefredaktør ved Berlingske Tidende og Berlingske Aftenavis 1945-46. Herefter skiftede han til Flensborg Avis 1947-49, for i 1949 helt at skifte avislivet ud med stillingen som direktør for Dansk Røde Kors 1949-56.

Aage Schoch sad også i en del foreninger. Han var formand for præsidiet for frihedsmuseet 1946, for Landsforeningen af Besættelsestidens politiske Fanger 1947-49 og for landsorganisationen Frit Danmark 1948.

I årene 1958 til 1968 boede Schoch sammen med Kate Fleron Jacobsen, der ligesom Schoch var aktiv i modstandskampen under krigen.

Læs mere:

Frihedsmuseets hjemmeside

Kraks Blå Bog 1957

96.71 Gå til modstand / redigeret af Hans Jørgen Lembourn. – Schønberg, 1961. – 227 sider. Side 157-167 Aage Schoch “Folkestrejken”

Læs mere om Kate Fleron Jacobsen