Aage Pedersen (f. 1894)

Arkitekt Aage Pedersen
Arkitekt Aage Pedersen

Arkitekt Aage Pedersen, Horsens, som fylder 75 år i morgen, har slidt to kgl. bygningsinspektører op. (Horsens Folkeblad 29.10 1969)

Når det oplyses, at arkitekt Aage Pedersen, Fælledvej 46, Horsens, i morgen fylder 75, må denne meddelelse stå til troende, så utroligt den end forekommer. For fødselsdagsbarnet er trods de af kirkebogen bevidnede 75 år upåtvivlelig stadig i sin bedste alder, hvilket for ham som for de fleste mænd betyder I fuld aktivitet. Han har slidt to kongelige bygningsinspektører op, først Viggo Norn, hvis betroede mand han var i en menneskealder, dernæst C. F. Møller i ca. halvt så lang tid. Heller ikke Møllers efterfølger professor Richter har kunnet undvære Aage Pedersen i sin embedsgerning. Stadig – ofte flere gange ugentlig – drager Aage Pedersen ud i hovedlandet med vognen fuld af projekter til kirkerestaureringer, vurderer kyndigt og grundigt, hvad man foreslår, og fremkommer med sin indstilling til kirkeministeriet.

Læs portrættet