Aage Jensen Salami A/S. Historisk Kalender, juli 2002

Aage Jensens Pølsefabrik blev grundlagt i 1950 af slagtersvend Aage Jensen, som havde fattet interesse for pølsefabrikation. Den første produktion efter Aage Jensens egne recepter foregik i et baglokale i Adelgade, senere flyttede virksomheden til Fussingsvej. Det lille billede stammer herfra og viser et lavloftet fabrikslokale med de færdige pølser.

I slutningen af 1960erne købte Aage Jensen sin tidligere arbejdsplads Horsens offentlige Slagtehus på Langmarksvej 1, og flyttede virksomheden hertil. Det store billede viser facaden efter indvielsen i 1968; som det ses hedder fabrikken nu Aage Jensen Salami A/S.

Aage Jensen trak sig gradvist ud af virksomheden i løbet af 1970erne og overlod ledelsen til sin svigersøn Steen Kramer og en meddirektør. Aage Jensen brugte tidligt stjerner i varemærket på produkterne, og i al fald siden 1966 er der anvendt tre stjerner. Fra 1985 hedder firmaet 3 – stjernet A/S.

I slutningen af 1980erne blev der for trangt på Langmarksvej, og da der ikke var udvidelsesmuligheder byggede man en ny fabrik i Hansted. Den første af foreløbig 3 etaper blev indviet i 1988 og der planlægges flere, således at al produktion kan samles i Hansted.

Den største del af produktionen gå til hjemmemarkedet, men en stadig stigende del eksporteres til lande over hele verden. Firmaets kendteste produkt, den saltede og røgede salami laves stadig efter den gamle produktionmetode med ugelange ophold i saltlage. I dag er virksomheden overtaget af et svensk selskab, Sardus AB.

 

05. juli 1902:

I gaar begyndte Ekspropiations – Bestigtigelseskommissionen sine Forhandlinger med Lodsejerne, der skal afgive Jord til Banen, for at opnaa en Pris for de afgivne Arealer. Kommissionen begyndte ved Banegaarden og forsatte omtrent ud til Petroleumshuset.

15. juli 1922:

For første gang i sin Regeringstid har Kong Christian X gæstet Horsens. Paa Stejlebakken blev Kongen modtaget af Politimester Knutzen og Politiassistent Fals. Jubelen begyndte ved den gamle markedsplads med de triste og fattige barakker. Beboerne havde ikke hejst Flag, men Børn og Voksne var mødt ud i stort Tal.

11. juli 1942:

Efter at Horsens vel har Overstaaet de store og omfattende jubilæumsfestligheder, arbejder man paa Horsens Erhvervskontor med at gøre “Regnskabet” op efter festen. Det ser ud til, at jubilæet har faaet det bedst mulige Forløb – ogsaa i publikumsmæssig Henseende.

04. juli 1962:

Hovedvejstrafikken gennem Horsens omdirigeres nu. Takket være den stærkt voksende trafik er ikke mindst Hestedamsgade og Hospitalsgade blevet en “flaskehals”, der har voldt adskilligt hovedbrud. Gang på gang er der opstået trafikpropper, som det ofte har været vanskeligt at få løst op.

14. juli 1982:

De handlende i Søndergade gør sommerudsalget til en festdag. I morgen bliver Søndergade lukket hele dagen. Ingen busser, ingen cykler og knallerter. Ingen støj og bilos. Gågade for en dag. Det begynder kl. 8 med et langt kaffebord, hvor Eydes Kælder svinger kaffekanderne, og der er rundstykker til alle, der viser sig  indtil kl. 10.00.