Åen og Sønderbrogade omkring 1900. Historisk kalender, januar 1993

På det store billede ses til højre en del af firmaet F. Schur og Co`s litografiske virksomhed, på dette tidspunkt beliggende på Sønderbrogades vestside, idag nr. 4. Firmaet havde baghuse ned til åen, hvor Løvenørnsgade idag befinder sig, og broen midt i billedet forbinder Hospitalsgade med Sønderbrogade.

Virksomheden Schur er i Horsens et gammelt familiefortagende begyndende med stentrykker J.W. Schur`s ankomst til byen i 1846.

Han startede værksted på Torvet, hvilket var en epokegørende begivenhed, da der på dette tidspunkt kun fandtes yderligere et stentrykkeri udenfor København.

Schur får efterhånden en stor produktion af bl.a. vinetiketter til firmaer over hele landet, men også helgenbilleder til Rusland kan fremstilles på trykkeriet.

Nogle år senere ankommer også lillebror Fritz Schur til Horsens, og han starter i 1864 egen virksomhed i Nørregade. Senere generationer af Schurfamilien har ført firmaet videre på forskellige adresser i byen. Efter starten på Torvet i 1846 flyttede man først til Kippervig, senere i 1890 til Sønderbrogade til huset på det store billede.

Åen har man dog kun glæde af til 1904, hvor opfyldningen starter til fordel for Åboulevarden og Løvenørnsgade. Igen i 1915 flytter Schur til adressen Søndergade 32, der strækker sig helt ned til Åboulevarden og derved giver plads til fabríksbygningerne. Her forbliver man til 1965, hvor man i lighed med andre virksomheder flytter ud fra midtbyen til de nuværende bygninger på Schursvej.

03. januar 1893:

Ugebladet Hejmdals præmiegåde: Hvem går sildigst i seng og hvem står tidligst op ? Den første får betaling herfor, den anden ikke.1. præmien var en hest til værdi 500 kr., 2. præmien en ko til en værdi af 150 kr. Øvrige præmier var 2 ure a 70 kr., en bog “Ivanhoe” 4 kr., en pibe til 18 kr. og en til 4 kr., desuden 2863 præmier til 2 kr. hver. (løsning: vægteren og hanen).

03. januar 1913:

Blandt “Titanic” ofrene fandtes også en udvandre, der var hjemmehørende her i Horsens. Tilbage efterlod han sig en lille søn. Fra den i anledning af ulykken dannede Titanickomite er der i disse dage gennem generalkonsulatet og udenrigsministeriet tilstilet retskontoret her en sum af 1450 kr. til den unge mand i erstatning for tab af forsørger.

24. januar 1933:

Horsens Byråd vedtog på sit møde i aftes et stort havneprojekt, der helt vil ændre havnens udseende, idet udvidelsen sikkert vil medfører, at den berømte ø fjernes. Der bygges en moderne kaj til dybdegående skiibe en og lystbådehavn.

15. januar 1953:

Horsens får Danmarks første indendørs skøjtebane. Kølehushal bliver under slippet mellem æg – sæsonerne lejet af Vintersportsforeningen og omdannet til skøjtebane.

12. januar 1973:

Danielsens legat vil bygge springvand ved sygehuset til ca. 800.000 kr. Amtet skal betale driften, ca 20.000 kr. om året.