A. Th. Kierkegaard

A. Th. Kierkegaard ( f. 1839 – d.)

I Horsens er der ikke noget særligt udpræget caféliv, men af de få caféer, der findes, nævner vi ”Palæcaféen” på Torvet, hvor den gamle hyggelige vært, Hr. A. Th. Kierkegaard residerer. Her er et udpræget samlingssted for byens publikum såvel på tomandshånd som i større selskaber, og man befinder sig altid udmærket i ”Palæcaféen”. Og mærkværdigt er det jo i grunden ikke, der er en egen poesi over disse lokaler. Her residerede i sin tid Hoffet i Horsens. Således var det tumlepladsen for de forviste russiske Prinser og Prinsesser, og senere residerede Chr. VIII.s Dronning, Caroline Mathilde, her. Nu ejes ”Palæet” af Odd-Fellow Ordenen, og hele den nederste etage optages af Palæcaféen, medens øverste etage er udlejet til Kosmorama.

Ja, der er mange minder her, og mange mennesker har sikkert også deres egne minder fra den tid, hvor de som unge mennesker tilbragte en del af deres tid i Palæcaféens hyggelige lokaler.
A. Th. Kierkegaard er født 1839 i Horsens. Palæets vært siden 1905, i Bestyrelsen for Våbenbrødrene fra 1868 og Formand fra 1906, i Direktionen i Horsens borgerlige skyttelaug fra 1872 og Formand fra 1893-1911, hvorefter Æresmedlem, Formand for Horsens ny Forsvarsbroderforening siden Stiftelsen 1885 og er nu tillige Æresmedlem, Byrådsmedlem fra 1900-1906.
Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklipskartotek
Horsens Folkeblad, den 17. december 1904
A. Th. Kierkegaard – 40 års Borgerjubilæum
Læs artiklen ”40 års Borgerjubilæum”

 

Breve fra Carl Th. Jørgensen

Granholmen 19, 2840 Holte, d. 21. september 1972

Stadsbibliotekar, fr. Marie Helene Jacobsen
Horsens Bibliotek
Vitus Berings Park, 8700 Horsens
Kære fr. stadsbibliotekar

I fortsættelse af behagelig telefonsamtale i dag sender jeg Dem som lovet en genpart af de Kierkegaard oplysninger, som jeg har sendt hr. borgmester Holger Sørensen. Måske vil det være af interesse for bibliotekets personalhistoriske samling – om en sådan findes.

Dog beder jeg Dem om til gengæld at sende mig en fotokopi såvel af Kierkegaard oplysninger som af brevet til borgmesteren, hvoraf også genpart vedlægges.

Det er jo gået lidt halvstærk for at nå aftenposten til Horsens og derfor tog jeg kun et gennemslag, som altså sendes Dem.

Det glæder mig, at De synes om min seneste udgave af Horsens-visen, så er blot spørgsmålet om Deres PR udvalg synes det samme.

Med venlig hilsen

Carl Th. Jørgensen
Granholmen 19, 2840 Holte, d. 26. september 1972
Hr. redaktionssekretær Poul Nielsen
Horsens Folkeblad
Søndergade 47, 8700 Horsens
Kære Poul Nielsen

Tak for Deres ”meget vidende lokalhistoriker” i Deres blad for lørdag den 23. ds. Jeg troede ellers, at den Kierkegaard historie kunne blive mellem borgmester Holger Sørensen og undertegnede. Men for ”meget vidende redaktionssekretær” kan intet holdes skjult.

For øvrigt har jeg flere morsomme træk netop om Kierkegaard slægtens repræsentanter i Horsens, men dem blev kontreadmiralen dog sparet for – og det skal De også blive.

Det var herlig ekspresarbejde. Torsdag den 21. de. Kl. 17:10 ringede borgmester Holger Sørensen mig op, netop som jeg stod og skyllede det ministerielle støv af mit luksuslegeme. Jeg ilede dryppende til telefonen, hvor borgmesteren spurgte om jeg muligvis havde nogle oplysninger om kontreadmiralens farfar. Selvfølgelig kunne jeg ikke på stående fod svare ja, men lovede at gå mine optegnelser igennem.

Borgmesteren sagde videre, at han gerne, hvis jeg havde noget på farfaderen, ville have dem fredag morgen. Da det moderne postvæsen er så kundevenligt, at post, der skal nå Jylland næste morgen, skal afsendes fra Holte kl. 20:10, måtte den gamle journalist have fart på. Det viste sig altså, at jeg også havde farfaderen i mit kartotek. Og efter Deres notits ser det altså ud til, at der er lykkedes at overrække kontreadmiralen hans ”Horsens tilknytning”, og i mandagsaviser ser jeg, at kontreadmiralen tilmed har været på pilgrims tur både til Sædding og Horsens Museum. Jeg havde for øvrigt foreslået borgmesteren, at man også besøgte Eyde, da kontreadmiralens stammoder var en søster til den berømmelige vinhandler Kield Kieldsen, ligesom jeg havde foreslået, at man skulle besøge Kieldsens grav. Dog i omvendt rækkefølge, således at man havde fugtet talentet efter besøget på den gamle kirkegård. Men måske var dette ikke noget for den maritime Kierkegaard!

Med venlig hilsen og tak

Carl Th. Jørgensen

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklipskartotek

 

Brev fra Borgmesteren i Horsens til Carl Th. Jørgensen
Horsens, den 27. september 1972

Kære Carl Th. Jørgensen!

Må vi have lov til ved fremsendelsen af medfølgende læskedrik at sige dig så mange tak for din indsats i forbindelse med belysning af vores svenske gæst, kontreadmiral Christer Kierkegaards familiemæssige tilknytning til Horsens.

Det var en stor glæde for ham at få alle disse oplysninger, og dagen efter var vi nogle stykker sammen med ham ude på museet, hvor museumsinspektør Ousager havde arrangeret en hel lille specialudstilling for Kierkegaard-familien.

Efter museumsbesøget lagde vi vejen omkring Eyde´s vinkælder, hvor Knud Larsen afleverede en kopi af æresborgerbrevet for den velærværdige Kjeldsen.
Jeg behøver næppe at tilføje, at han gav udtryk for, at han følte sig overvældende godt modtaget i vores gamle by, og at vi fra vores side naturligvis fremhævede, at en væsentlig del af de oplysninger, der var skaffet til veje, skyldtes arbejde i sene aftenstimer af den mand i landet, som kender Horsens’ historie bedst.

Igen – mange tak og de venligste hilsner

Holger Sørensen

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklipskartotek

 

Breve til Borgmesteren i Horsens fra Carl Th. Jørgensen

Horsens den. 21. september 1972
Hr. Borgmester Holger Sørensen
Horsens Borgmesterkontor
Rådhuset, Søndergade 26
8700 Horsens

Kære Borgmester

Tak for telefonopringningen i dag. Jeg sender dig vedlagt nogle oplysninger om Kierkegaard slægten, som jeg håber vil interessere din svenske gæst, idet jeg i mit personkartotek over Horsens borgere gennem tiden også havde hans stamfader Niels Christian Kierkegaard – Morten Andersen Kierkegaard -, der kom til Horsens i 1796.

Såfremt din svenske gæst er yderligere interesseret i Kierkegaard slægtens Horsens tilknytning kan det yderligere suppleres, men mon dette ikke skulle være nok i første omgang.

Skulle du en anden gang være i bekneb for gamle Horsens slægter, håber jeg på at høre fra dig.

Mon du ikke skal vise din svenske gæst, hvis der altså er tid til det, agent Kjeldsens gravmæle på den gamle kirkegård, og så kunne I jo bagefter besøge Eydes vinhandel, der jo egentligt er grundlagt af Kield Kieldsen – efter hvem også Kieldsens gade har navn. For din svenske gæsts stammoder er jo søster til samme udmærkede æresborger.

Med venlig hilsen

Carl Th. Jørgensen

 

Horsens den. 30. september 1972
Hr. Borgmester Holger Sørensen
Horsens Borgmesterkontor
Rådhuset, Søndergade 26
8700 Horsens
Kære Borgmester

Tak for din venlige hilsen – såvel i brev- som flaskeform – i anledning af mine oplysninger om Kierkegaard-slægten og Horsens. Det glæder mig, at byens svenske gæst, kontreadmiral Christer Kierkegaard har haft slægts udbytte af besøget. Og når man ser, hvad du og byen gjorde for kontreadmiralen, kan der da ikke være tvivl om, at han fremtidig vil være en god Horsens ambassadør.

For øvrigt har jeg forskellige morsomme oplysninger netop om flere af Kierkegaard slægtens medlemmer, men tiden bevirkede, at jeg måtte nøjes med de egentlige og nøgne data, så morsomhederne må vente til en anden god gang.

Skulle du eller Horsens en anden gang mangle personalhistoriske oplysninger om Horsens, så stiller jeg mig gerne til hjælp.

Hvor er det trist at læse om Petersen & Sørensen, men heldigvis er der jo noget i dag, der hedder omskoling, hvilket ikke var tilfældet da Crome & Goldschmidt og trævarefabrikken ”Thor” måtte lukke.

Med de venligste hilsener og tak

Carl Th. Jørgensen

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklipskartotek
Horsens-slægten KIERKEGAARD og dens svenske linje

Kierkegaard-slægten er gammel i Horsens. Den stammer fra Morten Andersen Kierkegaard, der i en årrække drev købmandshandel på hjørnet af Søndergade og Hestedamsgade, nuværende Søndergade nr. 1.

Morten Andersen Kierkegaard var født i Sædding 1770 som søn af fæstebonde i gården ”Gaden” i Sædding. Anders Christensen Kierkegaard, kaldet Gade, og hustru Else Mortensdatter. Faderen drev ved siden af sit landbrug også hosekræmmer handel, så det var ikke underligt, at de tre sønner i ægteskabet, nemlig foruden den allerede nævnte Morten, der endte som købmand i Horsens, sønnerne Anders og Michael gik til handelen. De to sidstnævnte blev begge store silke- og klædehandlere i København og efterlod ved deres død en betydelig formue. Nævnte tre brødre var fætre til Søren Kierkegaards fader Michael Pedersen Kierkegaard, der også var født i Sædding og senere nedsatte sig som hosekræmmer i København.

Morten Andersen Kierkegaard kom til Horsens, hvor han tog borgerskab som købmand den 26. september 1796 og på rådhuset – som skik var dengang – aflagde borgereden, der havde følgende ordlyd: ”Jeg Morten Andersen Kierkegaard lover og tilsiger, at jeg vil være min allernådigste arve-konge og herre huld og tro, inden- og udenlands, så og bevise borgmester og råd, som min foresattes øvrighed tilbørlig hørighed og lydighed; byens gavn og tarv befordre, og mine medborgeres skade hindre og afværge. Så sandt hjælpe mig Gud og hans hellige ord”.

1798 blev Morten Andersen Kierkegaard viet i Vor Frelsers kirke til Birgitte Cathrine Kieldsen, født 1777 i Refsbæk, Vindblæs sogn, syd for Mariager fjord. Hun var datter af teglværksejer Thomas Kieldsen og Birgitte Nielsdatter Willadsen og dermed søster til sin mands broder Michael første hustru og til den senere så kendte Horsens-borger, vinhandler og kgl. Agent Kield Kieldsen, der blev Horsens by æresborger nr. 3.
Morten Andersen Kierkegaard havde i sit ægteskab 7 børn, hvoraf Andreas f. 1799 fik borgerskab som købmand 14. marts 1825 og som sammen med moderen fortsatte forretningen efter faderens død, der indtraf 14. juni 1825. Forretningen videreførtes under firmanavnet M. A. Kierkegaard & Søn, indtil Andreas allerede 1829 afgik ved døden ugift. Moderen drev derefter forretningen til 1837, da en yngre søn, Laurits, født 1810, tog borgerskab 25. september 1837 og overtog forretningen.

I maj 1842 måtte firmaet imidlertid på grund af dårlige konjunkturer standse sine betalinger; imidlertid lykkedes det at klare vanskelighederne og efter 1½ års forløb kunne Laurits Kierkegaard i ”Horsens Avis” for den 23. november indrykke følgende: ”Den handel, som tidligere har været ført i Gården nr. 81 på hjørnet af Søndergade og Hestedamsgade under firma M. A. Kierkegaard og Søn, fortsættes af mig for egen regning og i eget navn”. Forretningen bestod imidlertid kun i få år, thi allerede 17. september 1851 døde Laurits Kierkegaard, kun 41 år gammel, og forretningen gik over på andre hænder.

Laurits Kierkegaard var gift og havde 5 børn, hvoraf en datter opkaldt efter farmoderen Birgitte Cathrine blev gift med proprietær Ludvig Johan Abell, hvis sønnesøn var forfatteren Kjeld Abell.

Foruden de forannævnte sønner Andreas og Laurits havde Morten Andersen Kierkegaard følgende børn: 3. Hans, født 1803, død 1878, skipper i Horsens. Han var to gange gift, første gang med Abelone Prints, anden gang med dennes søster Rasmine. 4. Thomas, født 1805, død allerede 1839, han var også købmand – manufaktur – i Horsens og havde forretning på hjørnet af Graven og Søndergade (nu Landmandsbanken). Hans enke Cathrine Simmelkjær fra Helsingør overlevede ham i 53 år og døde i Horsens Hospital 1892. 5. Anna Kirstine, født 1808, blev gift med cand. pharm. Købmand, senere fæstemand og ”Indkvarterings- Billetteur” i Horsens Jacob Friis Baadsgaard. 6. Hansine Benedichte Nicoline Birgithe Kierkegaard, født 1814, blev gift med en søn af generalmajor, chef for det Slesviske kyrasserregiment, kom
manderende general i Nørrejylland, Ivar Chr. von Lasson og dennes 2. hustru Anna Seehusen. Gravstenen over de to sidstnævnte findes endnu på Klosterkirkegården i Horsens (syd for præsteboligen).

Stie Lasson tog borgerskab som købmand i Horsens 25. september 1837, men døde allerede 1844, kun 33 år gammel. Enken fortsatte forretningen, der havde til huse i gård nr. 22, nuværende Søndergade nr. 34, til sin død 1872.

Den syvende søn af Morten Andersen Kierkegaards ægteskab med Birgitte Cathrine Kieldsen var Niels Christian Kierkegaard, født 1817. Han rejste i 1839 til Sverige og blev storskibsbygmester der. Han døde i Gøteborg 1869. Fra ham nedstammer den store svenske godsejerslægt på Ekeberg. Mange af efterslægtens medlemmer er indgiftet i svenske adelsslægter, således i slægterne Croneborg, Gyllenkrok, von Haidenstam, Kalling, Reutersvärd og Skjöldebrand. En af de svenske efterkommere var dr. Phil. Docent i historie ved Stockholms universitet Bengt Olof Hildebrandt – en datterdatterdattersøn af Morten Andersen Kierkegaards broder Michael, der i Personalhistorisk Tidsskrift for 1933 har givet en grundig udredning af den fra Horsens stammende gren af Kierkegaard-slægten.

På Horsens Museum, skal så vidt jeg ved, findes en model af et skibsskrog – en bark – samt en del skibstegninger med udførlig beskrivelse – alt i sin tid skænket af skibsbygmester Niels Christian Kierkegaard til Horsens Arbejderforening, stiftet 1872 og som byggede sine enestående lokaler Søndergade nr. 30 (altså nuværende K. Madsens ejendom). Ved denne enestående forenings ophævelse overgik Niels Chr. Kierkegaards gave til Horsens Museum.

Af Hans Kierkegaards fem børn kan nævnes Andreas Thomas, Villads og Kjeld Kierkegaard. Førstnævnte huskes endnu i Horsens som ”Fatter Kierkegaard”, han var således medlem af Horsens byråd fra 1900 – 1906. Han fødtes 1839 og døde først 1914. Villads Kierkegaard, født 1842, død 1922, var fader til Amelia Kierkegaard, der i mange år var ”Scala” – teatrets uhyre populære primadonna. Hun blev i 1924 gift med kontorchef Frederik Rothe, søn af kammerherre, hofmarskal William Rothe. Den tredje Kjeld Kieldsen Kierkegaard, født 1846, død 1934, var i mange år kaptajn på muddermaskinen tilhørende Horsens havn. Af hans 8 børn kan nævnes datteren Adrianna Camilla Jentzsch, gift med buntmager William Jentzsch og sønnen Olaf Kierkegaard, der gennem mange år var kordegn i Lundtofte.

21. september 1972, Carl Th. Jørgensen

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklipskartotek
Till släkten Kierkegaards historia

Några anteckningar om dess svenska förbindelser. Af Bengt Hildebrand

Læs ”Till släkten Kiekegaards historia”
Horsens Folkeblad, den 23.. september 1972

Admiralens slægt stammer fra Horsens

Chefen for Sveriges kystflåde har nære relationer til Horsens og Horsensegnen

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklipskartotek
Horsens Folkeblad, den 22. september 1972

Svensk flådebesøg for første gang i 60 år

Stabsskibet ”Marieholm”, der oprindelig var passagerskib, er blevet omdannet til et flydende kontor

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklipskartotek
Horsens Folkeblad, den 25. september 1972

Admiralen på pilgrimsfærd

Inden det svenske stabsskib ”Marieholm” i aftes forlod Horsens

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklipskartotek
Horsens Folkeblad, den 22. september 1972

Svensk orlogsfartøj i Horsens

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklipskartotek