12. Bataillons Soldaterforening

Horsens lokalkreds af 12. Bataillons Soldaterforening blev oprettet den 26. maj 1929 med 61 medlemmer. – 12. Bataillon var hjemhørende i Fredericia.

Den første formand for lokalkredsen blev trykkeribestyrer Carl P. Petersen. Formålet var at udvikle, styrke og bevare en samhørighedsfølelse blandt foreningens medlemmer og på tværs af årgangene drøfte soldaterminder. Foreningen arrangerede bl.a. festlige sammenkomster, udflugter og deltog i skydeturneringer sammen med de øvrige soldaterforeninger. Alle der havde været værnepligtige og uddannet under 12. bataillon kunne blive medlem. Foreningen kunne, gennem hovedbestyrelsen i Fredericia, yde hjælp til medlemmer der var kommet i nød og i særlige tilfælde yde billige lån til medlemmer.

Foreningens fane blev opbevaret af hovedforeningen indtil 1949, hvor Horsens kredsen indviede sin egen. Fanen skulle benyttes ved alle højtidelige lejligheder og fester, hvor foreningens medlemmer var repræsenteret, samt ved begravelse af medlemmer.

Fra 1939 til 1942 holdt foreningen en længere pause på grund af krigen og fra omkring 1948 og frem til 1952, var tilslutningen til foreningens arrangementer stærkt dalende, hvorefter aktiviteterne ophørte.

Original artikel af Anette Jørgensen

Læs mere:

Byarkivets indkomstjournal 1982-127, foreningens love fra 1931 findes under A-437.